UGL Kurser

Inger Scott Psykologi AB arbetar fortlöpande med ledarskapsutbildning. Med mångårig erfarenhet av ledarskapsfrågor hjälper vi dig att utvecklas både som ledare och som medlem i grupp.

UGL
(Utveckling Grupp Ledare)

en av Sveriges populäraste kurser

för utveckling av såväl ledare som medarbetare

Har du intresse av
*   Egen personlig utveckling?
*   Hur du påverkar och påverkas av andra?
*   Hur grupper formas och utvecklas?
*   Effektivt och situationsanpassat ledarskap?

En UGL-vecka kan då vara ett utmärkt program, som ger dig värdefulla kunskaper och
träning inom dessa områden

UGL-programmet  kommer ursprungligen från Försvaret. men genomförs idag med stor framgång inom både övrig offentlig sektor och näringslivet.

UGL är ett intensivt program, som pågår under fem sammanhängande dagar, med mellan 8-12 deltagare. Oftast genomförs UGL på internat med helpension.
Flera kvällspass ingår och det är viktigt att alla deltagare närvarar under hela kursen! Programmet bygger på upplevelsebaserad inlärning. Övningar, processgenomgångar och teoripass blandas.

Varje kurs leds av två legitimerade UGL-handledare; Inger Scott, leg psykolog tillsammans med någon kollega ur ett nätverk av UGL-handledare. De flesta har många års erfarenhet av ledarutveckling inom såväl försvaret, övrig offentlig sektor som det privata näringslivet.

Du kan boka plats online, faxa eller ringa in din anmälan. På grund av kursgårdsbokningar vill vi ha din anmälan senast 6 veckor före kursstart.

Genom ett nätverk av samarbetspartners kan vi även erbjuda platser under fler kursveckor. Samarbetspartner  bla: Rezon, Directa; Ledning & logistik; Ottsjöakademin

Mer om UGL

UGL Utveckling Grupp Ledare
Vill du öka din självkännedom och dina kunskaper om hur en grupp utvecklas?
Målet med UGL är att du skall bli effektivare både som medlem och ledare i grupper.
Ett företag har mycket att vinna på att vi människor blir mer medvetna om våra
styrkor och svagheter. Hur våra beteenden i olika situationer påverkar andra. Detta gör oss bättre att leda och samarbeta. Då vi känner att vi behärskar situationen blir vi effektivare och kan koncentrera vår energi på samarbete och på själva arbetsuppgifterna.

UGL-utbildningen syftar till att deltagarna:
får ökad självinsikt och självförtroende
förstår hur olika värderingar styr våra beteenden
förstår hur individer och grupper utvecklas och påverkar samarbetet
förstår olika ledarstilars betydelse
kan ta emot och ge kritik för att utvecklas
lär sig upptäcka och hantera konflikter
bättre kan anpassa sitt beteende till den aktuella situationen